OFERTA
 
Nasza pracownia zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji budowlanych w zakresie projektowania na terenie całej Polski. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu obiektów dużej i małej skali oraz wnętrz, a także budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, budynków użyteczności publicznej, budynków biurowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, placów miejskich, wnętrz komercyjnych i mieszkalnych, oraz obiektów wystawienniczych, w tym projekty obejmujące zarówno budynki nowopowstałe, jak i modernizacje, adaptacje, przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów.
W naszej ofercie znajdą Państwo:
 
- Analizy chłonnosci działek,
- Inwentaryzacje
- Wielowariantowe koncepcje funkcjonalno-przestrzenne i architektoniczne, 
- Dokumentację marketingową wraz z fotorealistycznymi wizualizacjami budynków i wnętrz,
- Ekspertyzy geologiczne, konstrukcyjne, opinie techniczne, operaty wodno-prawne
- Obsługa geodezyjna
- Czynności formalno-prawneh niezbędne do uzyskania wszelkich decyzji oraz pozwoleń na budowę,
- Projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze i powykonawcze w zakresie architektury, konstrukcji,
  instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz technologicznych,
- Projekty elektronicznych systemów domów inteligentnych, pomp ciepła, rekuperacji,
- Kosztorysy inwestorskie wraz z preliminarzem kosztów, przedmiary robót, specyfikacje techniczne,
- Wielobranżowe nadzory autorskie, 
- Doradztwo techniczne
 
Proponujemy elastyczną ofertę cenową i realne terminy, przygotowywane każdorazowo indywidualnie w oparciu o analizę zamierzenia inwestycyjnego.


SERVICES

S3NS | Architecture- Igor Kaźmierczak Architectural office in Wroclaw provides full service and qualified assistance in every phase of Your Investment process. We have experience in designing large and small scale buildings, from single family houses  to multi-family housings with all necessary infrastructure and land development, public buildings, office buildings, sports and recreational facilities, city squares, commercial and residential interior design and exhibition objects, including projects of new  buildings, modernizations, adaptations, reconstruction and expansion of existing objects.
- Architectural concepts and full-discipline projects
- Building projects
- Executive projects
- Building and installation measurements (inventory)
- Priced Bill of Quantities,
- Tender documentation in accordance with Public Procurement Office (UZP),
- Specification of performance and acceptance of works (STWiOR),
- Inventory of greenery,
- Interior designs (details, accessories, furniture selection),
- Landscape architecture,
- Room acoustics projects,
- Construction expertises,
- Fire protection reports,
- Hydrotechnical reports,
- Planning Reports and Site Assessment Reports,
- Reports on Investment’s impact on the environment,
- Advice on parcel or premises selection,
- Update of base map for design purposes,
- Survey measuring,
- Geotechnical and geological documentation,
We offer a flexible range of pricing and real terms, prepared ​​based on the analysis of the investment project.


architekt Wrocław, architekci wrocław, dobry architekt wrocław, polecany architekt wrocław, architekci domów, projekty indywidualne domów, architekci domów wrocław, s3ns, Igor Kaźmierczak, architekt Wrocław, architektura, pracownia, firma architektoniczna, projektowa architektura, architekt, architekci polscy, polska, studio, biuro, usługi architektoniczne, projektowanie wrocław, architekci, architekci polska, architektoniczna, pracownia projektowa, architektura, biuro architektoniczne, biuro projektowe, firma architektoniczna, polscy architekci, pracownia architekt, pracownia architektoniczna, pracownia architektoniczna warszawa, pracownia architektury, pracownia projektowa, projektowanie architektoniczne, studio architektoniczne, studio architektury, usługi architektoniczne, pracownia firma architektoniczna projektowa architektura architekt architekci polscy polska studio biuro usługi architektoniczne projektowanie wrocław architekci architekci polska, architektoniczna pracownia projektowa, architektura, biuro architektoniczne, biuro projektowe, firma architektoniczna, polscy architekci, pracownia architekt, pracownia architektoniczna, pracownia architektoniczna warszawa, pracownia architektury, pracownia projektowa, projektowanie architektoniczne, studio architektoniczne, studio architektury, usługi architektoniczne, dobry architekt wrocław, architekt wrocław, architekci wrocław, architektura wnętrz, bryła, gazeta, ronet, deccoria, maćków, jems, domy wrocław,