Kiosk - przystanek / Kiosk with tram station.

Nagroda w konkursie architektonicznym / Prize in architectural competition for the Kiosk with bus station. 2004.

Powrót do góry