Dom podwieszony / Hanging House

Dom podwieszony / Hanging House miejsce/location: Wrocław, Oporów autor/author: Igor Kaźmierczak data/date: 2011 status: pozwolenie na budowę / building permission Opis/Description: Założeniem projektowym w kształtowaniu formy architektonicznej było poszukiwanie bryły nawiązującej do architektonicznych modernistycznych dokonań architektonicznych na terenie Wrocławia. Prostopadłościenna bryła budynku oraz znajdujące się w niej wariacje okien (okna zlicowane z fasadą, okna wpuszczone w fasadę oraz okna wypukłe – wykusze) są konsekwencją układu wewnętrznego budynku, którego wewnętrzna przestrzeń w zamierzeniu autora stanowiła punkt wyjścia w kształtowaniu formy zewnętrznej. Pomysłem kreującym przestrzeń wewnętrzną było wytworzenie w poziomie parteru otwartego, mozliwie niczym nieograniczonego planu, rozciągajacego się pomiędzy zewnętrznymi scianami budynku. Również autorowi zależało na odkryciu struktury scian zewnętrznych na pełnej wysokoći, tak, by możliwy był wgląd w przestrzeń pod dachem, doswietloną po obwodzie parteru oknami o różnych wymiarach, znajdujących sie na różnych poziomach. Autor koncepcji w tym celu stworzył odwrócony model konstrukcyjny budynku, pozwalający na wytworzenie pustki oddzielajacej pomieszczenia piętra od ścian zewnętrznych. Na takie rozwiazanie pozwala podwieszenie kondygnacji piętra do konstrukcji stropodachu wspartej na żelbetowych monolitycznych scianach zewnętrznych, na których oparte są poprzeczne dźwigary, z zakotwionymi stalowymi wieszakami, na których wsparta jest konstrukcja stropu nad parterem. Strop nad parterem częściowo oparty jest również na ścianach zewnętrznych, w miejscach połaczenia pomieszczeń piętra ze ścianami zewnętrznymi, gdzie dalej przechodzi w zewnętrzne wykusze.

Powrót do góry