Bank z częścią mieszkalną wielorodzinną.

BANK W CHOSZCZNIE Realizacja ta jest próbą odtworzenia dawnej skali zabudowy wokół zabytkowego gotyckiego kościoła w niewielkim zachodniopomorskim miasteczku Choszczno, oraz kontekstu miejsca zatartego zuniformizowaną i źle starzejącą się zabudową mieszkalną z lat PRL. Realizacja: 2009 r. Koncepcja: Damian Wesołowski i Igor Kaźmierczak Projekt budowlany i wykonawczy: Igor Kaźmierczak i Damian Wecołowski.

Powrót do góry