Pawilon Promocji Miasta / City Promotion Center

Biuro Promocji Miasta / City Promotion Center pavilion.

Zespół autorski / coauthors:
Igor Kazmierczak
Ela Glogowska
2011
Powrót do góry